Αλαμάνας 3, Μαρούσι (δίπλα στο Ιατρικό Κέντρο)

Videos

Άμεσα οδοντικά εμφυτεύματα μετά την εξαγωγή

Περιστεφανίτιδα και εξαγωγή φρονιμίτων

Διεύρυνση φατνιακής ακρολοφίας

Καθοδηγούμενη οστική αναγέννηση

Μπλοκ μοσχεύματος

3D Kαθοδηγούμενα εμφυτεύματα

Πλάσμα πλούσιο σε παράγοντες ανάπτυξης

Άμεσο εμφύτευμα με μεταμόσχευση μετά την εξαγωγή δοντιών

Ορθογναθική χειρουργική

Ζυγωματικά εμφυτεύματα