Δρ. Γεώργιος Κωστάκης, MD, DDS, MSc, MSc, PhD
 
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
   

  • Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
    Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Παν. Ιωαννίνων 
  • Master Degree , University of Manchester , UK 
    Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

    Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου και Ευγενιδίου Θεραπευτηρίου
    Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

Copyright © Gnathomed.gr 2019 All rights reserved. Web Design by CatleapMedia.com