Αλαμάνας 3, Μαρούσι (δίπλα στο Ιατρικό Κέντρο)

Eπέμβαση καρκίνου γλώσσας με ελεύθερο κρημνό

Επέμβαση καρκίνου γλώσσας με ελεύθερο κρημνό (free flaps)

Η επέμβαση αυτή έγινε  τον Μάρτιο του 2015

Ασθενής 60 ετών με εκτεταμένο Ca  γλώσσας.

Έγινε 3/4 γλωσσεκτομή  .

Έγινε σύστοιχος λεμφαδενικός καθαρισμός  IV επιπέδων.

Η αποκατάσταση του ελλείματος έγινε με δερμοπεριτονιακό κρημνό από τον προσθοπλάγιο μηρό

Ο ασθενής μετά από  8 μήνες είναι ελεύθερος  νόσου, μιλάει και σιτίζεται κανονικά