Αλαμάνας 3, Μαρούσι (δίπλα στο Ιατρικό Κέντρο)

Μετάθεση κάτω φατνιακού νεύρου

Η απώλεια των οδόντων οδηγεί σε ελάττωση του ύψους του οστού των γνάθων.

Τα μαλακά μόρια του προσώπου, όπως τα χείλη και οι παρειές δεν ελαττώνουν τις διαστάσεις τους κατά ανάλογο τρόπο.

Έτσι, καθώς δεν υποστηρίζονται από οστό των γνάθων, τα χείλη κυρίως ρυτιδώνονται και αποκτούν γεροντικά χαρακτηριστικά.

Όσο περισσότερο χρόνο μένει ένα άτομο χωρίς δόντια, τόσο περισσότερο καταστρέφεται το φατνιακό οστό και επιδεινώνεται η κατάσταση.

Η τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων αναχαιτίζει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό την απώλεια του οστού των γνάθων και διατηρεί τα νεανικά χαρακτηριστικά του προσώπου.
Η οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου εμφανίζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, γιατί εντός του οστού διέρχεται ένα νεύρο (για την ακρίβεια το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο) που παρέχει αίσθηση στα δόντια της κάτω γνάθου και στο κάτω χείλος. Καθώς απορροφάται το οστό των γνάθων μετά την απώλεια των δοντιών το νεύρο αυτό βρίσκεται περισσότερο κοντά στη μασητική επιφάνεια των γνάθων και παρεμποδίζει την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.
Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος προσπαθήσει να τοποθετήσει εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου σε άτομο που έχει χάσει τα αντίστοιχα δόντια του για πολλά χρόνια, είναι πιθανό να τραυματίσει το νεύρο που διέρχεται μέσα από το οστό των γνάθων.
Ο τραυματισμός αυτός, αφενός μεν θα οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της αίσθησης του χείλους, αφετέρου δε είναι πιθανό να οδηγήσει στο σχηματισμό ενός επώδυνου ογκιδίου στην περιοχή του τραυματισμού, το λεγόμενο τραυματικό νεύρωμα.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να τοποθετήσει κάποιος οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα στην οπίσθια κάτω γνάθο αποφεύγοντας τις παραπάνω δυσάρεστες συνέπειες.
Μια τεχνική που εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η μετάθεση του κάτω φατνιακού νεύρου. Κατά την τεχνική αυτή ο ιατρός παρασκευάζει το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο σε όλη την έκταση που θέλει να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα και το βγάζει έξω από το οστό της κάτω γνάθου.
Η χειρουργική αυτή πράξη είναι σωστότερο να γίνεται με ειδικό μηχάνημα, τον πιεζοτόμο, ο οποίος έχει την ικανότητα να καταστρέφει τους σκληρούς ιστούς, όπως το οστό της κάτω γνάθου και ταυτόχρονα να προστατεύει τα μαλακά μόρια της περιοχής λειτουργίας του, όπως το κάτω φατνιακό νεύρο.
Έτσι, με τη χρήση του πιεζοτόμου δημιουργείται ένα αυλάκι στην περιοχή της κάτω γνάθου που βλέπει προς την παρειά (το μάγουλο) μέσα από το οποίο τραβιέται και μετατίθεται το κάτω φατνιακό νεύρο.

Αμέσως μετά ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα στην κάτω γνάθου, καταλαμβάνοντας με τα εμφυτεύματα το χώρο που προηγούμενα βρισκόταν το νεύρο. Στη συνέχεια το νεύρο είτε μπαίνει πάλι μέσα στο αυλάκι που δημιουργήθηκε με τον πιεζοτόμο τοποθετώντας μόσχευμα οστικό για να μην έρχεται σε επαφή με τα εμφυτεύματα, είτε μένει έξω από τη γνάθο στα μαλακά μόρια. Αυτό το τελευταίο ενδείκνυται σε μικρές μεταθέσεις του νεύρου.